Liên hệ

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƯ CỐ I

Địa chỉ: xóm Bản Quất, xã Như Cố , huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Hà Kim Tuyến – Chức vụ: P.Hiệu Trưởng

Điện thoại: 02813505567 – Email: c1nhuco1.pgdchomoi@backan.edu.vn