DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN

Tháng Mười Hai 18, 2015 10:31 sáng
Họ và Tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Chức vụ Số điện thoại
Ma Thị Bách Nữ Tày 11/07/1984 GV-CTCĐ 0944007804
Đinh Thị Diện Nữ Tày 22/06/1983 GV-TTCM 123 0948457683
Hoàng Đức Duyến Nam Tày 13/07/1987 GV-TPTĐ 01634036375
Ma Thị Đượm Nữ Tày 29/06/1980 GV 01672075856
Nịnh Quỳnh Hoa Nữ Sán Chí 26/05/1976 GV- TTCM 45 01273723546
Hà Quang Khải Nam Tày 22/10/1984 GV 0918696611
Nông Thị Luyến Nữ Tày 24/06/1980 GV 01663479688
Dương Thị Mai Nữ Tày 13/09/1989 NV 01698139090
Ma Văn Sang Nam Tày 14/02/1985 GV 01683911322
Lưu Thị Tám Nữ Tày 12/06/1975 GV 0976808036
Hà Kim Tuyến Nữ Kinh 20/11/1972 PHT 0964909333
Nguyên Thị Thúy Nữ Kinh 30/05/1974 PHT 0972993210
Mai Thị Yên Nữ Tày 25/12/1988 GV 01658299091
Đào Việt Nhân Nam Tày 12/11/1986 GV 0976122505